5.00
(1 Rating)

Шатар: Түвшин 1

Хүслийн жагсаалт Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

Түвшин 1

 • 1 – Танилцуулга
  09:18
 • 2 – Нүүдэл
  09:17
 • 3 – Довтлох, идэх
  08:25
 • 4 – Шатрын хүү
  07:08
 • 5 – Хамгаалах
  11:40
 • 6 – Шалах
  17:46
 • 7 – Мад тавих, мадлах 1
  30:44
 • 8 – Мад тавих, мадлах 2
  21:40
 • 9 – Сэлгэх
  16:40
 • 10 – Дүрсүүдийн үнэлгээ ба Ашигтай солилцоо
  19:48
 • 11 – Бод хөллөх
  31:05
 • 12 – Тэнцэх буюу ничья болох (ничих)
  21:12
 • 13 – Бэрсээр мадлах
  26:29
 • 14 – Хүүгээр зөрж идэх (en passant)
  13:13
 • 15 – Тэмдэглэгээ
  28:54

Student Ratings & Reviews

5.0
Total 1 Rating
5
1 Ratings
4
0 Rating
3
0 Rating
2
0 Rating
1
0 Rating
ОГ
2 жил ago
.