Шатар: Түвшин 2

Хүслийн жагсаалт Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

Түвшин 2

 • 1 – Идэвхтэй байршил
  29:11
 • 2 – Давхар довтолгоо
  29:34
 • 3 – Давхар довтолгоо (үргэлжлэл)
  33:08
 • 4 – Дарах
  19:15
 • 5 – Хамгаалалт таслах
  38:56
 • 6 – Гурван Алтан Дүрэм
  45:25
 • 7 – Хоёр нүүдлийн мад
  30:23
 • 8 – Морьны давхар довтолгоо
  19:02
 • 9 – Тэргээр мадлах
  40:39
 • 10 – Давхар довтолгоо: Тэрэг, Тэмээ, Хүү, Ноён
  26:57
 • 11 – Нээн дайрах | Discovered attack
  45:18
 • 12 – Мадын эсрэг хамгаалах
  34:35
 • 13 – Тэмдэглэгээ (үргэлжлэл)
  37:15

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet