Англи хэл: A2

Хүслийн жагсаалт Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

A2 Түвшин

 • 1 – Asking for and giving personal information | Хувийн мэдээлэл солилцох
  06:34
 • 2 – Expressing large numbers | Том тоо илэрхийлэх
  05:57
 • 3 – Talking about dates | Сар, өдрийн тухай ярих
  09:57
 • 4 – Talking about time | Цаг асууж хэлэх
  12:09
 • 5 – Talking about family and relationships | Гэр бүл, харилцааны тухай ярих
  11:48
 • 6 – Talking about the weather/seasons | Цаг агаар, улирлын тухай ярих
  07:19
 • 7 – Talking about the past habits | Өнгөрсөн зуршлын тухай ярих
  06:30
 • 8 – Talking about appearance and personality | Өнгө үзэмж, зан чанарын тухай ярих
  09:42
 • 9 – Comparative Adjectives | Харьцуулах зэргийн тэмдэг нэр
  08:02
 • 10 – The Passive voice | Үйлдэгдэх/Идэвхгүй хэв
  09:31
 • 11 – Talking about money | Мөнгөний тухай ярих
  06:06

Үйл үгийн цагууд

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet