Англи хэл: Дуудлага авиа

Хүслийн жагсаалт Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

1-р хэсэг

 • Англи хэлний цагаан толгой
  08:53
 • 1 – Эгшиг үсгийн богино дуудлага авиа
  07:10
 • 2 – Гийгүүлэгч үсгийн дуудлага авиа
  11:37
 • 3 – Гурван үсэгтэй үгс
  05:35
 • 4 – ‘k’ үсгийн авиа, ‘богино’ үгс хос гийгүүлэгчээр төгсөх
  11:04
 • 5 – ‘-y’ дагавар, хос ижил гийгүүлэгчээр төгсөх, хоёр гийгүүлэгчээс бүрдсэн шинэ авиа
  14:59
 • 6 – Эгшиг үсгийн урт дуудлага авиа
  17:40
 • 7 – Богино эгшигтэй үгсийн дагаварууд
  11:57
 • 8 – Урт эгшигтэй үгсийн дагаварууд
  03:34
 • 9 – Олон үетэй үгс, зарим үгийн төгсгөлүүд, ‘ks’, ‘gz’ авиа
  20:31

2-р хэсэг

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet