Төгөлдөр хуур I

Хүслийн жагсаалт Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

Түвшин 1

 • Танилцуулга
  01:22
 • 1 – Ритм болон нотны төрлүүд
  25:40
 • 2 – C, D, E нотууд ба Фермата
  28:46
 • 3 – F, G, A, B нотууд ба Flat, Sharp, Natural тэмдэгүүд
  23:08
 • 4 – Grand staff болон C, D нотууд
  22:50
 • 5 – Дунд C нот (C4), Фермата, Педалийн тэмдэг
  03:05
 • 6 – Дунд E нот (E4)
  01:26
 • 7 – Дунд E-flat/D-sharp нот (E4♭/D4♯)
  01:35
 • 8 – Дунд F нот (F4), Tie hold буюу Лига
  01:59
 • 9 – Дунд C-sharp (C4♯)
  01:27
 • 10 – Дунд F-sharp, G нотууд (F4♯, G4)
  01:22
 • 11 – Da Capo al Fine, Хурууны дугаарлал, Ритардандо
  05:04
 • 12 – Дунд B нот (B3), Time signature | Цаг хэмнэлийн тэмдэглэгээ, ритм тоолох
  08:49
 • 13 – A нот (A3), Sharp, Flat, Natural тэмдэгийн үйлчлэх хүрээ
  04:37
 • 14 – Стаккато, F түлхүүрийн G нот (G3), Хурууны хуваарилалт
  05:57
 • 15 – F түлхүүрийн F нот (F3), Ритмийн дасгал
  04:03
 • 16 – Динамик: дуу авианы түвшний өөрчлөлт
  06:35
 • 17 – Амралт
  08:17
 • 18 – Цэгтэй дөрөвт-Наймт ритм
  06:20
 • 19 – G Major scale | Соль мажор түлхүүр
  05:31

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet