Төгөлдөр хуур: Түвшин 2

Хүслийн жагсаалт Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

Түвшин 2

 • 1 – Интервал
  07:04
 • 2 – Дунд A нот (A4)
  06:04
 • 3 – Дөрөвний интервал (кварт) ба F түлхүүрийн доод 3 нот (G2, A2, B2)
  11:36
 • 4 – F түлхүүрийн доод F, A, C нот (F2, C3)
  10:19
 • 5 – Илүү их хөгжим
  07:09
 • 6.1 – F түлхүүрийн E нот ба интервалууд
  07:30
 • 6.2 – F түлхүүрийн E нот ба интервалууд
  04:47
 • 7 – Цэгтэй дөрөвт-Наймт нот ритмийг эргэн санах
  13:51
 • 8 – Илүү их хөгжим, Триоль
  22:34
 • 9 – Канон хэлбэр, илүү их хөгжим, Нотны ишний дүрмүүд
  24:48
 • 10 – Илүү их интервал ба хөгжим
  15:57

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet