Төгөлдөр хуур: Түвшин 3

Хүслийн жагсаалт Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

Түвшин 3

 • 1 – Эхлэл
  11:46
 • 2 – Илүү их хөгжим, хэмнэлийн дасгалууд
  12:06
 • 3 – Chord | Аккорд
  11:28
 • 4 – Илүү их хөгжим, нотны тавиурын нэмэлт шугам
  13:10
 • 5 – Давтагдах нотны техник
  21:52
 • 6 – 6/8 хэмнэл, E5 нот, урвуу байрлалтай Аккорд
  24:40
 • 7 – F5 нот, Арпеджио, Эгшигт интервал
  12:13
 • 8 – G5 нот
  16:43
 • 9.1 – Сонат хэлбэр, A5 нот
  11:08
 • 9.2 – Сонат хэлбэр, A5 нот
  09:40
 • 10.1 – Бүтэн болон хагас гишгэм, Мажор гамма ба Түлхүүрийн Тэмдэг (Key signature)
  15:27
 • 10.2 – Бүтэн болон хагас гишгэм, Мажор гамма ба Түлхүүрийн Тэмдэг (Key signature)
  18:31

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet